Chào mừng đến với các lịch. Nhấp vào bất kỳ tháng nào để xem lịch của nó và đừng quên bạn có thể in bất cứ điều gì bạn thích bằng cách sử dụng nút in tại phía dưới! Chuyển đến lịch Có thể 2024.

Chính sách bảo mật

Mỗi yêu cầu để trang web này được ghi nhật ký cho lý do thống kê. Bạn có thể được theo dõi giữa các lần xem trang và số lần truy cập. Trang web này lưu trữ cookie và dữ liệu khác trên máy tính của bạn có thể xác định bạn và nhớ sở thích của bạn. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, cũng không làm chúng tôi lưu trữ bất kỳ thông tin về chuyến thăm của bạn khác hơn để phân tích và tối ưu hóa nội dung của bạn và đọc kinh nghiệm qua việc sử dụng cookie. Bạn có thể tắt đi sử dụng cookie tại bất cứ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt cụ thể của bạn. Bất kỳ thông tin nào mà trình duyệt web của bạn sẽ gửi đến trang web này có thể được ghi. Điều này bao gồm url của bạn IP địa chỉ, trang, tác nhân người dùng trình duyệt, và cookie. Bản ghi có thể được lưu giữ mãi mãi.

Đại lý bên thứ ba, bao gồm Google, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo dựa trên thăm trước khi người dùng đến trang web này. Google sử dụng cookie D.A.R.T cho phép nó và các đối tác để phục vụ quảng cáo cho trang web này và/hoặc các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng D.A.R.T cookie bằng cách truy cập google.com/privacy_ads.html

Chính sách bảo mật này có thể thay đổi mà không báo trước và là cuối cùng Cập Nhật 1 September 2015. Để biết thêm chi liên hệ với chúng tôi


Each request to this website is logged for statistical reasons. You may be tracked between page views and visits. This site stores cookies and other data on your computer that can identify you and remember your preferences. We do not share personal information with third parties nor do we store any information about your visit other than to analyze and optimize your content and reading experience through the use of cookies. You can turn off the use of cookies at anytime by changing your specific browser settings. Any information that your web browser sends to this site may be logged. This includes your IP address, page url, browser user agent, and cookies. Logs may be kept forever.

Third party vendors, including Google, use cookies to serve ads based on a user’s prior visits to this website. Google use of the D.A.R.T cookie enables it and its partners to serve ads to this website and/or other websites on the Internet. Users may opt out of the use of the D.A.R.T cookie by visiting google.com/privacy_ads.html

This privacy policy is subject to change without notice and was last updated 1 September 2015 . For more information contact us